Văn phòng công chứng Trung Tâm nay được đổi tên là Văn phòng công chứng Phạm Xuân Thọ làm việc theo chế độ cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

Từ thứ hai đến thứ sáu:

Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30

Thứ bảy:

Làm việc buổi sáng, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00

Phục vụ tại nhà riêng, trụ sở cơ quan, tổ chức của khách hàng, trong và ngoài giờ hành chính

Văn phòng công chứng Trung Tâm nhận công chứng tại nhà riêng, tại trụ sở cơ quan, tổ chức của khách hàng, thực hiện trong và ngoài giờ hành chính theo quy định của pháp luật. Quy khách có nhu cầu cần liên hệ trước với Văn phòng hoặc công chứng viên để cung cấp thông tin phục vụ cho việc soạn thảo dự thảo văn bản công chứng và thỏa thuận thời gian, thù lao công chứng