I.PHÍ VÀ THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Căn cứ theo quy định tại Luật Công chứng, khi yêu cầu công chứng, Người yêu cầu công chứng sẽ phải nộp phí công chứng và thù lao công chứng.

  1. Phí công chứng

Mức thu phí công chứng và chế độ thu, sử dụng phí công chứng do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC. Theo đó, phí công chứng sẽ được tính căn cứ vào loại giao dịch mà khách hàng yêu cầu công chứng và giá trị tài sản giao dịch. Mức thu phí công chứng và cách thức tính phí công chứng được thống nhất áp dụng trên toàn quốc.

Lưu ý: Căn cứ định giá tính phí công chứng là theo giá trị ghi trên hợp đồng, giao dịch công chứng. Trường hợp giá ghi trên hợp đồng thấp hơn mức giá thực tế (đối với động sản) và thấp hơn mức giá theo quy định của nhà nước (đối với bất động sản) thì giá trị sẽ được tính trên cơ sở mức giá thực tế chứ không căn cứ vào giá trị ghi trên hợp đồng. Phí công chứng được quy định đã bao gồm thuế VAT.

  1. Thù lao công chứng

Thù lao công chứng là các khoản chi phí liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản, lưu trữ hồ sơ và các việc khác liên quan đến việc công chứng, như: công chứng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ hành chính, xác minh thông tin hồ sơ, v.v… Mức thù lao công chứng do các tổ chức hành nghề công chứng và người yêu cầu công chứng tự thỏa thuận trên cơ sở mức trần thù lao đối với từng loại việc cụ thể do UBND thành phố quy định.

  1. Thông báo phí và thù lao công chứng

Phí và thù lao công chứng được niêm yết, thông báo tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Người yêu cầu công chứng có thể yêu cầu công chứng viên giải trình cách tính mức phí và thù lao đối với giao dịch của mình trước khi quyết định có sử dụng dịch vụ hay không.

II. PHÍ CHỨNG THỰC

  1. PHÍ CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH (*)
  • Bản dịch thứ nhất: 10.000 đồng/trang
  • Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch: Từ bản dịch thứ hai trở lên sẽ thu:5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; 3000 đồng/trang tính từ trang thứ ba trở lên, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.
  1. PHÍ CHỨNG THỰC (*)
  • Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai.1.000 đồng/trang từ tính trang thứ ba trở lên, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.
  • Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp tính chung một giấy tờ, văn bản (có thể một hoặc nhiều chữ ký bằng tiếng Việt).

(*) Phí công chứng nói trên chưa bao gồm chi phí lập hồ sơ, soạn thảo văn bản, photocopy giấy tờ, tài liệu, thù lao dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, hoặc dịch văn bản lập bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt cho CCV hiểu nội dung. Các chi phí này được thông báo cho khách hàng trước khi thực hiện công việc.

III. GIẢI ĐÁP

Gỉai đáp và tham khảo về phí và thù lao công chứng, phí chứng thực

Để được giải đáp mọi thắc mắc, xin gọi đường dây nóng 0903 75 25 25 hoặc liên hệ trực tiếp các công chứng viên hoặc qua email: congchungtrungtam@gmail.com

Để tham khảo văn bản pháp luật, xin bấm vào đường link dưới đây:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188220