VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM XUÂN THỌ (VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRUNG TÂM)

Địa chỉ trụ sở: 240 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

Đường dây nóng: (+84) 903 75 25 25

Số điện thoại : (+84) 39303808 – (+84) 39300990

Email: congchungtrungtam@gmail.com

Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp các công chứng viên hoặc cán bộ sau đây:

– Ông: Huỳnh Thanh Hoài, công chứng viên, điện thoại: 0937855160 – Email: huynhthanhhoai1610@gmail.com

– Bà: Nguyễn Hoàng Bảo Trân, chuyên viên cao cấp – Thư ký nghiệp vụ, điện thoại: 0848635545 – Email: baotran6494@gmail.com

– Ông Nguyễn Văn Bi, chuyên viên cao cấp – Thư ký nghiệp vụ, điện thoại: 0986126170 – Email: nguyenvanbi183@gmail.com

– Bà: Phạm Xuân Trang, Trưởng phòng Dịch thuật và chứng thực, điện thoại 0908094248, Email:trangphamxuan86@gmail.com

– Ông: Phạm Xuân Thọ, Trưởng Văn phòng, điện thoại: 0903 752525 – 0903 835549 Email: congchungtrungtam@gmail.com