Văn phòng công chứng Trung Tâm nhận công chứng tất cả các loại hợp đồng, giao dịch, kể cả dự thảo do đã được soạn thảo sẵn và dự thảo do Văn phòng soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

1) Hồ sơ pháp lý các bên tham gia hợp đồng cần xuất trình khi ký công chứng:

– CMND hoặc hộ chiếu

– Hộ khẩu

– Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân

– Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính) của bên tham gia hợp đồng là doanh nghiệp, tổ chức

– Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị (bản chính) của bên tham gia hợp đồng là doanh nghiệp, tổ chức

– Quyết định bổ nhiệm người đại diện đối với doanh nghiệp nhà nước

– Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện)

– Giấy khai sinh, bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế (nếu công chứng về thừa kế)

– Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết.

– Visa thị thực nhập cảnh hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc được phép cư trú tại Việt nam 3 tháng trở lên đối với người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt nam.

– Giấy khám sức khoẻ của người lập di chúc (do Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế quận, huyện lập) nếu có yêu cầu.

2) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất, các loại giấy tờ khác về nhà ở

– Bản vẽ sơ đồ nhà đất có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền với phần nhà đất được chuyển nhượng (đối với việc chuyển nhượng một phần nhà đất)

– Văn bản từ chối mua của đồng sở hữu chung theo phần (trong trường hợp chuyển nhượng một phần), văn bản từ chối mua của người thuê (nếu nhà bán đang cho thuê) hoặc cam kết của chủ sở hữu đã thông báo về việc bán tài sản cho đồng sở hữu hoặc người thuê theo đúng thời hạn theo Luật nhà ở .

– Giấy xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất trước 1/7/2004 (đối với doanh nghiệp nhà nước)

– Giấy phép xây dựng (nếu có)

– Tờ khai lệ phí trước bạ / Thông báo nộp lệ phí trước bạ có xác nhận đã trước bạ

– Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

– Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành (nếu có)

– Văn tự bán nhà được UBND chứng nhận (nếu có)

– Văn bản định giá tài sản đối với hồ sơ cầm cố, thế chấp, bảo lãnh của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các quỹ có chức năng tín dụng.

3) Phí công chứng và thù lao công chứng:

Phí công chứng theo quy định của nhà nước (Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 và số 115/2015/TTLT-BTC- BTP ngày 11/8/2015)

4) Bộ phận thực hiện: Phòng nghiệp vụ công chứng

Người yêu cầu công chứng có thể liên hệ đường dây nóng: 0903752525, Email: congchungtrungtam@gmail.com để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể, hoặc liên hệ trực tiếp các công chứng viên để gửi trước thông tin công chứng:

– Nguyễn Thị Bé Mười, điện thoại: 0907680602 Email: muoinguyen2808@gmail.com

– Phạm Thị Minh Anh, điện thoại: 0901216768 Email: anhptm@gmail.com

– Phạm Xuân Thọ, điện thoại: 0903 752525 Email: congchungtrungtam@gmail.com

Xem thêm các tin khác