VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRUNG TÂM

Địa chỉ trụ sở: 454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM

Đường dây nóng: (+84) 903 75 25 25

Số điện thoại : (+84) 2862 915485 – (+84) 2862 916939

Fax: (+84) 2862 916486

Email: congchungtrungtam@gmail.com

Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp các công chứng viên hoặc cán bộ sau đây:

– Bà: Nguyễn Thị Bé Mười, công chứng viên, điện thoại: 0907680602 Email: muoinguyen2808@gmail.com

– Bà: Phạm Thị Minh Anh, công chứng viên, điện thoại: 0901216768 Email: anhptm@gmail.com

– Ông: Phạm Xuân Thọ, Trưởng Văn phòng, điện thoại: 0903 835549 Email: congchungtrungtam@gmail.com

– Bà: Phạm Xuân Trang, Trưởng phòng Dịch thuật và chứng thực, điện thoại 0908094248, Email:trangphamxuan86@gmail.com