• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

VPCCTT

Home Giấy uỷ quyền

Giấy uỷ quyền

Email In

Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

Hồ sơ pháp lý các bên tham gia hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

1.CMND hoặc hộ chiếu (bản chính kèm bản sao)

2.Hộ khẩu (bản chính kèm bản sao)

3.Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm bản sao)

4. Giấy đăng ký kinh doanh (bản chính kèm bản sao) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính kèm bản sao) nếu bên tham gia hợp đồng là tổ chức.

5. Biên bản họp hội đồng thành viên (bản chính kèm bản sao) hoặc hội đồng quản trị (bản chính kèm bản sao)

6.Quyết định bổ nhiệm người đại diện đối với doanh nghiệp nhà nước (bản chính kèm bản sao)

7. Hợp đồng ủy quyền (bản chính kèm bản sao), giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện)

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là đối tượng công việc liên quan đến ủy quyền:

1.         Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất/ Quyết định công nhận sở hữu nhà /Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa - hợp thức hóa do UBND quận/huyện cấp có xác nhận của Phòng thuế trước bạ và thổ trạch TP. HCM/ Văn tự hoặc hợp đồng mua bán nhà được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và các loại giấy tờ khác về nhà ở (bản chính kèm bản sao)

2.         Giấy phép xây dựng (nếu có)

3.         Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành (nếu có)

4.         Biên lai thu thuế nhà đất (nếu có)

5.         Bản vẽ do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện, đã được UBND hoặc Phòng Tài nguyên và môi trường xác nhận kiểm tra nội nghiệp, quy hoạch (nếu có)

6.         Giấy tờ về tài sản khác (Sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, giấy xác nhận của ngân hàng mở tài khoản, giấy đăng ký xe ô tô, cổ phiếu, ...)

7.         Thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập của Tòa án