• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

VPCCTT

Home Mua bán, tặng cho tài sản

Mua bán, tặng cho tài sản là ô tô

Email In

Hợp đồng mua bán xe ô tô

Hồ sơ pháp lý các bên tham gia hợp đồng

1.CMND hoặc hộ chiếu (bản chính kèm bản sao)

2.Hộ khẩu (bản chính kèm bản sao)

3.Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm bản sao)

4.Giấy đăng ký kinh doanh (bản chính kèm bản sao) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính kèm bản sao) của bên tham gia hợp đồng là doanh nghiệp, tổ chức

5.Biên bản họp hội đồng thành viên (bản chính kèm bản sao) hoặc hội đồng quản trị (bản chính kèm bản sao) của bên tham gia hợp đồng là doanh nghiệp, tổ chức

6.Quyết định bổ nhiệm người đại diện đối với doanh nghiệp nhà nước (bản chính kèm bản sao)

7.Hợp đồng ủy quyền (bản chính kèm bản sao), giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện)

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là xe ô tô:

  1. Giấy đăng ký xe ô tô
  2. Sổ kiểm định (nếu có)
  3. Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới (nếu có)