• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • black color

VPCCTT

Home Mua bán, tặng cho nhà, đất

Mua bán, tặng cho tài sản là nhà, đất

Email In

Hợp đồng mua bán, tặng cho nhà-đất

 Hồ sơ pháp lý các bên tham gia hợp đồng

1. CMND hoặc hộ chiếu (bản chính kèm bản sao)

2. Hộ khẩu (bản chính kèm bản sao)

3. Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận độc thân (bản chính kèm bản sao)

4. Giấy đăng ký kinh doanh (bản chính kèm bản sao) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính kèm bản sao) của bên tham gia hợp đồng là doanh nghiệp, tổ chức

5. Biên bản họp hội đồng thành viên (bản chính kèm bản sao) hoặc hội đồng quản trị (bản chính kèm bản sao) của bên tham gia hợp đồng là doanh nghiệp, tổ chức

6. Quyết định bổ nhiệm người đại diện đối với doanh nghiệp nhà nước (bản chính kèm bản sao)

7. Hợp đồng ủy quyền (bản chính kèm bản sao), giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện)  

Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản:

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất/ Quyết định công nhận sở hữu nhà /Giấy phép mua bán, chuyển dịch nhà cửa - hợp thức hóa do UBND quận/huyện cấp có xác nhận của Phòng thuế trước bạ và thổ trạch TP. HCM/ Văn tự hoặc hợp đồng mua bán nhà được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và các loại giấy tờ khác về nhà ở (bản chính kèm bản sao)
 2. Bản vẽ sơ đồ nhà đất có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền (bản chính kèm bản sao) với phần nhà đất được chuyển nhượng (đối với việc chuyển nhượng một phần nhà đất)
 3. Văn bản từ chối mua của đồng sở hữu chung theo phần (trong trường hợp chuyển nhượng một phần), văn bản từ chối mua của người thuê (nếu nhà bán đang cho thuê) hoặc cam kết của chủ sở hữu đã thông báo về việc bán tài sản cho đồng sở hữu hoặc người thuê theo đúng thời hạn theo Luật nhà ở (bản chính kèm bản sao).
 4. Giấy xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả  không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất trước 1/7/2004 (đối với doanh nghiệp nhà nước) (bản chính kèm bản sao)
 5. Giấy phép xây dựng (nếu có)
 6. Biên bản kiểm tra công trrình hoàn thành (nếu có)
 7. Tờ khai lệ phí trước bạ / Thông báo nộp lệ phí trước bạ có xác nhận đã trước bạ
 8. Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân
 9. Bản vẽ do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện, đã được UBND hoặc Phòng Tài nguyên và môi trường xác nhận kiểm tra nội nghiệp, quy hoạch (nếu có)./.