Văn phòng công chứng Trung Tâm thực hiện dịch thuật và công chứng bản dịch cho ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga theo quy định của Luật Công chứng 2014 và các quy định khác của pháp luật Người yêu cầu chứng thực xuất trình cho bộ phận tiếp nhận xem giấy tờ, văn bản, tài liệu (bản chính hoăn bản sao có chứng thực hợp lệ) cần dịch và công chứng.

I. Hướng dẫn quy trình và thủ tục

1) Trường hợp yêu cầu dịch thuật công chứng văn bản do cá nhân tự lập:

– Người lập văn bản cần thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký trên văn bản do mình lập trước khi yêu cầu dịch thuật công chứng.

2) Trường hợp giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp:

– Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại. (Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

– Giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân như: hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự. (Điều 6 Thông tư 20/2015/TT-BTP)

3) Trường hợp không được công chứng bản dịch:

– Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật. (Khoản 4 Điều 61 Luật công chứng 2014)

II. Lệ phí công chứng và thù lao dịch thuật

– Phí công chứng bản dịch: 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất.

– Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản. (Khoản 6 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC)

– Thù lao dịch thuật:

o Tiếng Việt => Tiếng Anh : 120.000 ~ 150.000/ trang

o Tiếng Việt => Tiếng Nga: 130.000 ~ 160.000/ trang

III. Bộ phận phụ trách:

Phòng Nghiệp vụ Dịch thuật – Chứng thực Trưởng phòng: Phạm Xuân Trang

ĐT: 02862915485 (112) – 0908094248 Email: trangphamxuan86@gmail.com

Người yêu cầu chứng thực cũng có thể liên hệ đường dây nóng: 0903752525, Email: congchungtrungtam@gmail.com để được tư vấn, hướng dẫn thêm.

Xem thêm các tin khác