Văn phòng công chứng Trung Tâm thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của Luật Công chứng 2014, Nghị định 23/2015/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.

Người yêu cầu chứng thực xuất trình các giấy tờ sau đây:

– Bản chính văn bản, tài liệu cần sao y

– Bản sao chụp cần chứng thực. Trong trường hợp không có bản sao chụp sẵn thì Văn phòng sẵn sang hỗ trợ việc sao chụp (photocopy)

I. Quy định về việc chứng thực

1) Bản chính có thể được chứng thực bản sao:

– Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. (Điều 18 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

2) Trường hợp giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp:

– Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại. (Điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

– Giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân như: hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thì không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính. (Điều 6 Thông tư 20/2015/TT-BTP)

3) Trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính:

– Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc có dấu hiệu giả mạo.

– Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định được nội dung.

– Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật, không được phổ biến ra bên ngoài theo quy định của cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, văn bản đó hoặc có đóng dấu “MẬT”

– Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao y, chứng thực. (Điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

II. Lệ phí chứng thực bản sao

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tốiđa không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính. (Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTC)

III. Bộ phận phụ trách

Phòng Nghiệp vụ Dịch thuật – Chứng thực Trưởng phòng: Phạm Xuân Trang

ĐT: 02862915485 (112) – 0908094248 Email: trangphamxuan86@gmail.com

Người yêu cầu chứng thực cũng có thể liên hệ đường dây nóng: 0903752525, Email: congchungtrungtam@gmail.com để được tư vấn, hướng dẫn thêm

Xem thêm các tin khác