23/11/2018

Văn phòng công chứng Trung Tâm thực hiện chứng thực chữ ký trên văn bản tiếng Việt, tiếng Anh theo quy định của Luật Công chứng 2014, Nghị định 23/2015/NĐ- CP và các quy định khác của pháp luật. Người yêu cầu chứng thực xuất trình các giấy tờ: – Bản chính Giấy chứng minh […]

22/11/2018

Văn phòng công chứng Trung Tâm thực hiện dịch thuật và công chứng bản dịch cho ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nga theo quy định của Luật Công chứng 2014 và các quy định khác của pháp luật Người yêu cầu chứng thực xuất trình cho bộ phận tiếp nhận xem giấy tờ, văn […]

22/11/2018

Văn phòng công chứng Trung Tâm thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của Luật Công chứng 2014, Nghị định 23/2015/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật. Người yêu cầu chứng thực xuất trình các giấy tờ sau đây: – Bản chính văn bản, tài liệu cần sao […]

22/11/2018

Văn phòng công chứng Trung Tâm nhận công chứng tất cả các loại hợp đồng, giao dịch, kể cả dự thảo do đã được soạn thảo sẵn và dự thảo do Văn phòng soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng. 1) Hồ sơ pháp lý các bên tham gia hợp đồng […]